تولید برد های الکترونیک PCBA

ما در مرصا یک تیم جوان 30 نفره هستیم که در یکی از جدید ترین خطوط تولید برد مدار چاپی و مونتاژ کشور به تولید کنندگان بزرگ و کارخانجات دیگر خدمات PCBA ارائه می دهیم. مرصا اولین کارخانه ای است که تمام مراحل تولید از فیبر خام تا برد تست گرم شده را در یک مکان انجام می دهد. در اینجا فایل طراحی تحویل میگیریم و برد تست شده تحویل می دهیم!

خدمات ما