با ثبت نام در سایت از تخفیف ویژه کاربران استفاده کنید.


پیش نمایش

جزییات سفارش


سفارش دهنده
شماره تماس
نام سفارش
فایل پیوست

پیش فاکتور سفارش

برای نمایش جزییات سفارش را وارد نمایید.

توضیحات بیشتر

سفارش برد مدار چاپی


نوع برد
تعداد بردها
ضخامت برد
ضخامت مس
ابعاد هر برد(cm)
رنگ محافظ
رنگ مارکاژ
برش نهایی
پوشش نهایی
شیت لبه‌دار
شیت‌بندی قدیمی

سفارش مونتاژ SMD


نوع برد
تعداد بردها
چیدمان قطعات
تعداد پدها
نوع استنسیل
تعداد استنسیل

سفارش مونتاژ THD


نوع مونتاژ
تعداد بردها
چیدمان قطعات
تعداد پایه‌ها

سفارش قطعات


قیمت برای هر برد
تعداد بردها