تبدیل فایل گربر به PCB در نرم افزار آلتیوم

,
تبدیل گربر به آلتیوم

تبدیل فایل گربر

روش تبدیل فایل گربر به آلتیوم در بخش دوم مقاله تبدیل پروتئوس به آلتیوم توضیح داده شد. در این مقاله توضیحات تکمیلی در این مورد ارائه می شود و یک تبدیل دیگر را در این مقاله انجام خواهیم داد.


لایه های گربر

فایل های گربر با پسوندها و نام های مختلفی وجود دارند. در واقع برای تبدیل گربر به آلتیوم باید بر اساس نام یا پسوند این فایل ها نام گذاری لایه ها را انجام دهید. در مقاله تنظیم لایه های گربر توضیحات کاملی در این مورد ارائه شد.

تصویر زیر نمونه فایل های گربر مختلف با پسوندها و نامگذاری های مختلف را نشان می دهد.

class=”aligncenter” src=”https://mersaelec.com/wp-content/uploads/G2A0.jpg” alt=”تبدیل فایل گربر به آلتیوم” width=”833″ height=”289″ />

تبدیل گربر به آلتیوم

مراحل کار در تبدیل فایل گربر به آلتیوم مشابه بخش دوم مقاله تبدیل پروتئوس به آلتیوم است.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

فقط در مرحله تنظیم لایه ها در Layers Table باید در نظر داشته باشید که ممکن است لایه های مختلف که در فایل های گربر مختلفی قرار دارند، بر اساس نام تنظیم نشده باشند. ممکن است نام همه فایل ها یکسان باشد ولی فایل ها پسوندهای متفاوتی داشته باشند. در مقاله تنظیم لایه های گربر به تفصیل درباره این موضوع صحبت شده است.

نکات تکمیلی تبدیل فایل گربر

خطای DRC/DFM requires a netlist: No Nets are in the database! Netlist Extraction will be executed before proceeding

اگر در حین تبدیل گربر با پنجره زیر مواجه شوید که اعلام می کند DRC/DFM requires a netlist: No Nets are in the database! Netlist Extraction will be executed before proceeding روی OK کلیک کنید تا لیست ترک ها استخراج شود. سپس مرحله ای این خطا در آن رخ داده است را مجدد انجام دهید.
altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

خطای Netlist Extraction Error: Missing Drill Layer

اگر هنگام تبدیل فایل گربر با خطای Netlist Extraction Error: Missing Drill Layer مواجه شدید ابتدا روی OK کلیک کنید و سپس بررسی کنید که آیا مراحل قبلی را به درستی انجام داده اید یا خیر؟!

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

این خطا معمولا زمانی رخ می دهد که که فایل DRL سوراخکاری درون فایل CAM را لود نکرده باشید و یا اگر در قسمت تنظیم ترتیب لایه های مس یعنی Layers Order را تنظیمات به درستی انجام نداده باشید.

خطای Netlist Extraction Error: No tools defined in NC tools. Please define the tools before proceeding

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

در صورتی که خطای Netlist Extraction Error: No tools defined in NC tools. Please define the tools before proceeding رخ داد به صورت زیر عمل کنید:

1. از منوی Tables گزینه NC Tools را انتخاب کنید.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

2. پنجره Tool Table باز می شود. در اولین سلول (ردیف اول ستون Size (Inch)) عدد 1 را وارد کنید و اینتر بزنید.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

نتیجه به صورت زیر می شود. حال روی OK کلیک کنید و مرحله ای که در آن این خطا را دریافت کرده بودید را مجدد اجرا کنید.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB


منابع:

Proteus to Altium

Netlist Extraction Error

تماس با مرصا

با همکاران ما در شرکت مرصا ارائه دهنده خدمات طراحی، تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی تماس بگیرید و ما شما را در انجام پروژه های الکترونیکی یاری خواهیم کرد. مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم، تامل نکنید و همین الان از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, dxp, export to PCB, gerber, layers, layers order, layers table, mill/rout, netlist, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB