روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

در راه اندازی یک کسب و کار جدید در زمینه تولید برد الکترونیکی یا توسعه بازار این محصولات نیاز به بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان خود دارید اما روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی چه عواملی را باید مورد بررسی قرار دهند؟

هرگاه قصد راه اندازی یک کارگاه تولیدی محصول الکترونیکی جدید را داشته باشید، اولین پرسش این است که آیا محصول من مشتری خواهد داشت؟ آیا می تواند ظرف مدت کوتاهی به سود آوری برسد؟ روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی روش هایی سیستماتیک جهت  پیش بینی بازار  محصولات الکترونیک  محک زدن میزان موفقیت آینده شماست. در این مقاله به آموزش دو مدل از روش های بازارسنجی برای محصولات الکترونیکی می پردازیم:

 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز SWOT
 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز PESTLE

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی (محیط داخلی و خارجی)

آنالیز SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT نخستین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل بازرگانی مدرسه هاروارد پایه ریزی شد اما موفقیت مشهود آن زمانی به چشم آمد که  جنرال الکتریک در سال 1980 از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد.

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازار

 تجزیه و تحلیل SWOT یکی از بهترین روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است و به دنبال یافتن اطلاعاتی است که منابع و قابلیت های سازمان شما را با محیط رقابتی صنعت برق و الکترونیک تطبیق دهد.

این بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان و تهدیدها و فرصت های بازار را مشخص می کند. هدف از آن آشکار سازی نکات مثبت برای سرمایه گذاری بیشتر روی آنها و  نمایان ساختن مشکلات جهت ارائه راهکارهایی برای حل آنها می باشد.

در این بررسی عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف سازمان و عوامل خارجی شامل تهدیدها و فرصت های موجود در صنعت می‌باشد.

نقاط قوت

شامل ویژگی های مثبت داخل سازمان را می‌باشد(اعم از محسوس یا نامحسوس) و با پرسیدن سوالاتی از قبیل سوالات زیر می‌توانید به نقاط قوت خود پی ببرید.

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه کاری را در سطح عالی انجام می‌دهید؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه منابع داخلی در اختیار دارید؟( شامل1-  ویژگی های مثبت کارکنان مانند دانش فنی، سابقه، تحصیلات، حسن شهرت و مهارت 2- دارایی های سازمان از قبیل سرمایه، کانال های توزیع، تکنولوژی های برتر و … می باشد.)

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود در صنعت برق و الکترونیک دارا هستید؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا تیم تحقیق و توسعه قوی برای به روز رسانی محصولات الکترونیکی خود مطابق با نیازهای مشتری در اختیار دارید؟

نقاط ضعف

جنبه هایی از کسب و کار شما می باشد که از ارزش ارائه شده توسط شما می کاهد و یک نقطه ضعف رقابتی محسوب می شود.

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارکدام عوامل  توانایی شما برای کسب مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارکدام حوزه‌ها برای دستیابی به اهداف و رقابت با قویترین رقبا نیاز به بهبود دارند؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارسازمان شما چه کمبودهایی اعم از تکنولوژی، تخصص و مهارت و … دارد؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا سازمان شما منابع محدودی در اختیار دارد؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازار

فرصت‌ها

عوامل خارجی هستند که به کسب موفقیت کسب و کار شما کمک می‌کنند.

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه فرصت‌هایی در بازار یا محیط شما وجود دارد که می‌توانید از آنها بهره ببرید؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا درک مثبتی از کسب و کار شما وجود دارد؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا اخیرا رشدی در بازار مورد نظر شما اتفاق افتاده است؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا فرصت به صورت مستمر وجود دارد یا گهگاه اتفاق می افتد؟

 

تهدیدها

شامل عوامل خارجی است که تحت کنترل شما نیستند ولی کسب و کار شما را دچار ریسک می کنند. از آنجایی که شما کنترلی روی این موارد ندارید با یک داشتن یک برنامه ریزی دقیق توانایی  مقابله با آنها را پیدا خواهید کرد.

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازاررقبای فعلی یا احتمالی شما چه کسانی هستند؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه عواملی می تواند کسب و کار شما را با ریسک مواجه کند که تحت کنترل شما نیستند؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارچه شرایطی ممکن است تلاش های شما را بی فایده سازد؟

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازارآیا تغییری در رفتار مصرف کننده، اقتصاد، قوانین رخ داده است که فروش شما را کاهش دهد؟

 

پس از اینکه نتایج حاصل از آنالیز SWOT مشخص و اولویت بندی شد به تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت برای کسب و کار خود نیاز دارد که در قالب جدول زیر ارائه می شود.

فرصت ها (O) تهدیدها (T)
نقاط قوت (S)

استراتژی های S-O

کدام یک ارز نقاط قوت سازمان برای حداکثر سازی فرصت ها و بهره برداری بهینه از آنها قابل استفاده هستند؟

استراتژی های S-T

چطور می توانید از نقاط قوت سازمان برای حداقل سازی تهدیدها بهره بگیرید؟

نقاط ضعف (W)

استراتژِ های W-O

چطور با استفاده از فرصت های تشخیص داده شده می توان نقاط ضعف را به حداقل رساند؟

استراتژ های W-T

چگونه باید نقاط ضعف سازمان را برای مقابله با تهدیدها به حداقل رساند؟


آنالیز PESTLE

آنالیز PESTLE یکی از روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است که به بررسی محیط بیرونی سازمان می‌پردازد و تمرکز آن روی عوامل کلان صنعت برق و الکترونیک است. اصل اساسی در آن شناسایی فاکتورهای کلیدی غیر قابل کنترل است که ممکن است روی کسب و کار شما تاثیر گذار باشد. در این بررسی محیط را به 6 حوزه‌ی سیاسی(political)، اقتصادی(economical)، اجتماعی(social)، تکنولوژیکی(technological)، قانونی(legal) و عوامل زیست محیطی(environmental) تقسیم می‌کند.

آنالیز PESTLE یک تصویر کلی از محیط و اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری استراتژیک را به شما خواهد داد. با آگاهی از این عوامل قادر به حداکثرسازی فرصت ها و حداقل سازی تهدیدهای صنعت برق و الکترونیک خواهید بود.

 

امکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازار

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی تعیین می کند که دولت به چه میزان روی کسب و کار یا صنعت برق و الکترونیک ممکن است اثر گذار باشد و به بررسی فاکتورهای زیر می پردازد.

 • سیاست های مالیاتی
 • سیاست های پولی
 • تعرفه های مالی

عوامل اقتصادی

این عوامل تعیین می‌کنند که عملکرد اقتصاد تا چه میزان به صورت مستقیم شرکت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 • نرخ تورم
 • نرخ بهره
 • نرخ ارز
 • الگوهای رشد اقتصادی

عوامل اجتماعی

این عوامل محیط اجتماعی بازار برق و الکترونیک را مورد مطالعه قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:

 • گرایش های فرهنگی
 • عوامل جمعیت شناختی
 • تجزیه و تحلیل جمعیت
 • عوامل قومی و مذهبی

عوامل تکنولوژیکی

این عوامل مربوط به نوآوری های تکنولوژیکی است که روی صنعت برق و الکترونیک اثرگذار می باشد.

 • اتوماسیون
 • آگاهی بازار از تکنولوژی های جدید
 • توسعه تکنولوژي‌هاي رقيب
 • تامين مالي تحقيق و پژوهش

عوامل قانونی

این عوامل به بررسی قوانین خاص در یک کشور می پردازند که تجارت و کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهند.

 • قوانین مصرف کننده
 • قوانین کار
 • استانداردهای ایمنی

عوامل زیست محیطیامکان سنجی بازار, تحقیقات بازار, روش های بازارسنجی, مطالعه بازار, نیازسنجی بازار

این عوامل به بررسی تمام مواردی می پردازد که ممکن است روی محیط زیست اثرگذار باشد.

 • وضعیت جغرافیایی
 • موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی

 

در حال حاضر به عنوان مدیر تولید خط چاپ و مونتاژ در کارخانه مرصا فعالیت می کنم. مدرک کارشناسی رو در رشته مهندسی رباتیک از دانشگاه صنعتی شاهرود گرفتم و ارشد رو در رشته مدیریت در دانشگاه تهران ادامه دادم. از سال 1396 رسما فعالیتم رو در شرکت مرصا شروع کردم و تجربیات و مطالعات شخصیم رو به اشتراک می گذارم.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *