نوشته‌ها

مونتاژ smd شاخص

هزینه چاپ pcb و عوامل تاثیرگذار بر آن

کاهش هزینه چاپ pcb اولین دغدغه تولیدکنندگان بیشتر تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی به ویژه استارتاپ ها در ابتدای فرآیند تولید محصول الکترونیکی خود با اولین هزینه ای که به صورت جدی مواجه می‌شوند هزینه چاپ pcb است. قطعا اولین سوالی که به ذهنشان می‌رسد این است که…

نمونه کارها

برد اسباب بازی 2

نمونه کار چاپ برد ROBO

نام سفارش : ROBO نوع سفارش : چاپ برد یک رو
پیمان

نمونه کار مونتاژ برد AI

نام سفارش : AI نوع سفارش : مونتاژ smd
Msn158.jpg شاخص

نمونه کار چاپ برد MSN158

نام سفارش : MSN158 نوع سفارش : چاپ برد دو رو متالیزه
کار برد sam 2شاخص

نمونه کار چاپ برد SAM

نام سفارش : SAM نوع سفارش :چاپ برد یک رو متالیزه
pcb 1 شاخص

نمونه کار چاپ برد pcb248

نام سفارش : pcb248 نوع سفارش :چاپ برد آلومینیوم
صنعت شاخص

نمونه کار چاپ برد Tiva

نام سفارش : Tiva نوع سفارش :چاپ برد آلومینیومی
2شاخص GPS

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد GPS

نام سفارش : GPS نوع سفارش : مونتاژ SMD
چاپ2

نمونه کار چاپ برد fnv2

نام سفارش :fnv2 تعداد سفارش :20 کاربری : _
چاپ

نمونه کار چاپ برد fnv1

نام سفارش : fnv1 تعداد سفارش : 20 عدد نوع کاربری : _
22

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد HRV2

نام سفارش : HRV2 تعداد سفارش : 300 عدد کاربری : _  
کیبورد

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد کیبورد

نام سفارش : کیبورد تعداد سفارش : 12 کاربری : صفحه کلید
دتکتورد

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد دتکتور دود

نام سفارش : smoke sesnsor تعداد سفارش :2500 عدد کاربری : دتکتور دود
SERI V1

نمونه کار مونتاژ برد seri v1

نام سفارش :seri v1 تعداد سفارش :75 شیت کاربری :BMS
رسوب گیر

نمونه کار مونتاژ برد saba88

نام سفارش :saba88 تعداد سفارش :2000 عدد کاربری محصول :برد رسوب گیر
چاپ برد متالیزه

نمونه کار چاپ برد digital scale

نام سفارش : digital scale تعداد سفارش :1000 عدد کاربری محصول :برد ترازو دیجیتال