نوشته‌ها

روش های جذب مشتری برای فروش بیشتر

روش های جذب مشتری برای فروش بیشتر آنچه که امروزه بسیاری از تولیدکنندگان دغدغه ی آن را دارند آشنایی و پیاده سازی روش های جذب مشتری برای فروش بیشتر محصولاتشان است. یکی از بهترین روش ها برای این کار بررسی شرکت های موفق در این حوزه است. آشنایی با …

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی3

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی پس از عبور از مرحله طراحی یک استراتژی بازاریابی مشتری گرا و آماده كردن طرح و برنامه بازاريابي يكپارچه در مقاله قبل، اکنون قدم در مرحله چهارم چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی می گذاریم؛ بخش چهار: ايجاد ر…

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی4

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی بخش آخر: کسب ارزش از مشتری؛ در مقالات گذشته فرآیند چهارگانه چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی را بیان نمودیم و با برقراری ارتباط با مشتری و از طریق ایجاد ارزش برای او قدم در این مسیر نهادیم. حال زمان آ…
چرخه-بازاریابی-و-فروش یک شرکت تولیدی(استراتژی).jpg

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی2

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی در مقالات گذشته به توضیح گام اول از چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی و صنعتی (درک بازار، نیاز های مشتری و خواسته هایش) پرداختیم  اکنون دو قدم دیگر از این چرخه را مرور خواهیم کرد. در ص…

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی 1

 چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی در مقالات قبل چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی توضیح دادیم که برای جذب مشتری و بازاریابی محصولات خود با دو راهکار روبرو هستید راهکار اول؛ تغییر روش های سنتی بازاریابی به روش های نوین بود و بیان…

چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی

باور عمومی از "چرخه بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدی" شامل پروسه ای است که یک تولیدکننده از محصولی که هیچ تحقیقات جدی در خصوص بازار آن نشده چند صد محصول تولید کرده و برای فروش آن می خواهد محصول را به بازار برده و به تک تک فروشنده های …