تماس با مرصا

نمونه کار قالب سازی مرصا

این نمونه کار قالب سازی مرصا به سفارش یکی از کارکنان شرکت برق رشت و با دغدغه ی جلوگیری از برق گرفتگی افراد با قرار گرفتن در شرایط نامعمول (مثلا کار در ارتفاعات یا در ساعاتی که نور در محیط زیاد است و توانایی تشخیص کم است یا در شرایط پر سروصدای محیط های صنعتی که تشخیص صدا مشکل است)، انجام شده است. این قطعه شامل سه قالب می باشد که مجموعا در یک قالب تجمیع شده اند. قطعات این محصول شامل بدنه ی اصلی، درب آببند، شفت فلزی، لنز و دکمه ی آبکاری شده می باشد.در پروسه ی تولید این محصول دو نکته درنظر گرفته شد؛

  • اولین نکته تجمیع سه قالب در یک قالب؛ از آنجا که باز و بسته کردن قالب بر روی دستگاه تزریق پروسه زمانبری برای همکاران تزریق کار است در تولید این قالب با بهره گیری از دانش روز همکاران قالب ساز مرصا با تجمیع سه قالب در یک قالب تزریق پلاستیک به دنبال کاهش هزینه های تولید و تزریق این محصول هستیم
  • آببند کردن درب محصول برای گرفتن استانداردهای مربوط به IP67؛ که برای دست یافتن به این ویژگی از نوعی پلاستیک کربنی استفاده شده است.
تماس با مرصا