نمونه قالب سازی مرصا

این نمونه قالب سازی مرصا در واقع یک سه راهی است که علاوه بر دوشاخ برق قابلیت اتصال سه شاخ در همه مدل ها را نیز دارد. این مدل دارای سه قالب شامل؛ قالب بدنه، قالب 4 حفره ی مغزی های دو شاخ و مغزی سه شاخ و قطعه نگهدارنده ی دوشاخ  است. یکی از ویژگی های این سه راهی قابلیت جمع کردن سیم دور آن است که در طراحی بدنه ی آن لبه هایی برای نگه داشتن سیم و پوشش آن لحاظ شده استاز محدودیت های تولید این قالب تهیه ی قسمت های برنجی داخل مغزی ها بود که علیرغم تلاش های بسیار مشتری ما برای تامین این قطعات از تولیدکنندگان داخل کشور نهایتا مجبور به وارد کردن این قطعات از چین شدیم. در حالی که فروش بخشی از یک محصول (حتی به رقبا) از مهم ترین روش های کسب درآمد در دنیاست. که منجر به وابستگی رقبا می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه‌های طراحی و تولید قاب‌ محافظ برق و چندراهی با ما تماس بگیرید.